Cyflwynwch ddatganiad ar gyfer eich dalfa ddyddiol ym mhysgodfa gocos Dyfrdwy

Rhaid i chi gyflwyno datganiad ar gyfer dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener, hyd yn oed  os na wnaethoch chi bysgota.

Ni chaniateir i chi bysgota ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

 

Os hoffech gyflwyno eich datganiadau dalfeydd ar ffurflen bapur, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000.

 

Diweddarwyd ddiwethaf