Preifatrwydd a chwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol.

Sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n defnyddio cwcis

Defnyddiwn gwcis:

  • i fesur sut y defnyddiwch y wefan fel y gellir ei diweddaru a’i gwella ar sail eich anghenion
  • i gofio’r hysbysiadau a welsoch fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto

Nid ydym yn casglu na’n cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth yma i adnabod pwy ydych.

Fel arfer byddwch yn gweld neges ar y wefan cyn i ni storio cwci ar eich cyfrifiadur.

Dysgwch fwy am sut i reoli cwcis

Hotjar

Mae Hotjar yn wasanaeth technolegol sy'n ein helpu i ddeall yn llawnach pa fath o brofiad mae ein cwsmeriaid yn ei gael wrth ddefnyddio ein gwefan.

Mae Hotjar yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i gasglu data cwsmeriaid. Mae'r data yn ein helpu i ddeall faint o amser mae cwsmeriaid yn ei dreulio ar dudalen, pa ddolenni y mae cwsmeriaid yn eu clicio a’r hyn y mae cwsmeriaid yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi ynglŷn â’r safle.

Mae Hotjar hefyd yn casglu cyfeiriad IP dyfais (sy’n cael ei gipio a'i storio ar ffurf ddienw), maint sgrîn dyfais, math o ddyfais, gwybodaeth am y porwr, lleoliad y wlad a'r dewis iaith a ddefnyddir i arddangos ein gwefan.

Mae Hotjar yn storio'r wybodaeth hon mewn proffil defnyddiwr dan ffugenw. Nid ydym ni na Hotjar yn casglu nac yn cadw eich manylion personol (er enghraifft enw neu gyfeiriad).

Gallwch ddarllen mwy ym mholisi preifatrwydd Hotjar. Gallwch optio allan o greu proffil defnyddiwr Hotjar drwy ddilyn y ddolen optio allan canlynol.

Rhestr o gwcis ar ein gwefan