Diweddaru’ch manylion neu ganslo rhybuddion llifogydd

Diweddaru’ch manylion neu ganslo rhybuddion llifogydd

Rydym ni’n gwneud newidiadau i’r gwasanaeth hwn.

Os oes angen i chi wneud newidiadau neu ganslo eich cyfrif, ffoniwch wasanaeth 24 awr Floodline:

Neu e-bostio ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Gweld y ffioedd galwadau ffôn ar gov.uk

Problemau derbyn rhybuddion llifogydd

Os ydych yn credu eich bod wedi cofrestru â’r gwasanaeth ond heb dderbyn rhybudd llifogydd neu neges llifogydd - byddwch yn barod, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu cadarnhau eich bod wedi cofrestru â’ch manylion cyswllt cyfredol.

Sut yr ydym yn prosesu eich data

Mae Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Cymru yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir ar gyfer y gwasanaeth hwn yn unig er mwyn rhoi rhybuddion a gwybodaeth am lifogydd. I ddysgu mwy am y ffordd yr ydym yn prosesu eich data personol gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Diweddarwyd ddiwethaf