Dau leoliad Cyfoeth Naturiol Cymru yng Ngheredigion yn ennill Gwobr Travellers’ Choice gan TripAdvisor ar gyfer 2021

Teuluoedd yn cerdded ar lwybr ym Mwlch Nant yr Arian

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas - ger Aberystwyth - wedi ennill y Gwobr Travellers’ Choice gan TripAdvisor ar gyfer 2021.

Mae’r ddau leoliad, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), wedi cadw’r statws ar ôl ennill y wobr yn 2020. Mae'r wobr yn cydnabod lleoliadau sy'n ennill adolygiadau cadarnhaol gan dwristaidd yn gyson. Mae hyn yn golygu bod y safleoedd yn y 10% uchaf o leoliadau a restrir ar y wefan deithio boblogaidd.

Dywedodd Jenn Jones, Arweinydd Tîm Canolfannau Ymwelwyr CNC yng Nghanolbarth Cymru:
"Mae derbyn y gwobrwyon yn dangos bod Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas yn lleoedd arbennig iawn sy'n dod â llawenydd i'w hymwelwyr.
"Mae hefyd yn adlewyrchu'r gwaith caled y mae ein timau wedi'i wneud yn y ddau leoliad. Rwy'n arbennig o ddiolchgar iddynt am y ffordd y maent wedi mynd ati i wneud eu gwaith yng nghyd-destun y pandemig coronafeirws."

Mae Bwlch Nant yr Arian yn adnabyddus am ei draddodiad hirsefydlog o fwydo barcudiaid coch bob dydd ac am ei lwybrau beicio mynydd.

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas yn gartref i boblogaeth gyforiog o degeirianau, mwsogl, llys yr afu, ffwng, pryfed a phryfed cop; llawer ohonynt yn rhywogaethau prin, gyda rhai ohonynt ar gael yn unlle arall ym Mhrydain. Mae ganddo hefyd ardaloedd o bwysigrwydd rhyngwladol o safbwynt fflatiau llaid, banciau tywod a morfa heli, ac yn darparu ardaloedd bwydo a chlwydo arbennig i adar dŵr.

Mae'r warchodfa 2,000 hectar hefyd yn cynnwys Aber Afon Dyfi a Chors Fochno - un o'r enghreifftiau mwyaf a gorau o blith y cyforgorsydd mawn sydd ar ôl ym Mhrydain - mae mawn wedi bod yn cronni yno’n raddol ac yn barhaus ers dros 6,000 o flynyddoedd ac erbyn hyn mae wedi cyrraedd dyfnder o dros chwe metr.