Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  

 

 

Sign up to our newsletter to be the first to know about future jobs and volunteering opportunities.

Post Title Location Salary Closing Date
Lead Cloud Engineer Flexible £39,173 - £42,846 28 May 2024
Senior Cloud Engineer Flexible £34,520 - £38,040 28 May 2024
Last updated